Zápis na nový školní rok 2022/2023

Potřebné formuláře:

Kapacita školky pro 2022/2023 je naplněna

(Elektronický zápis se spustí 1.6.2022)

Žádost o členství ve spolku Esedra (elektronická forma): 

Žádost o členství ve spolku Esedra (tištěná forma): 

zadost_clenstvi .pdf