Zápis na nový školní rok 2019/2020

K možnosti navštěvovat Dětský klub V Lese během následujícího školního roku je nutné být členem spolku Esedra. Dále je zapotřebí vyplnit a podat zápisový list, dohodu o účasti a potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte vyplněné od lékaře. Nově je možnost podávat potřebné dokumenty online – pro první ročník jsme se rozhodli využít rozhraní společnosti SurveyMonkey, která zajišťuje zabezpečené formuláře pro různé firmy. Formuláře Vás tedy přesměrují na jinou stránku. Vzhledem ke GDPR jsme se rozhodli nezbytné osobní údaje omezit na minimum – nevyžadujeme tedy nadále rodné číslo ani zdravotní pojišťovnu dítěte. Pokud přesto nechcete využívat toto rozhraní, můžete vyplnit tištěnou formu jako v přechozích letech. Věnujte prosím pozornost níže uvedeným bodům.


1) Vzhledem k převodu občanského sdružení Esedra na spolek byl seznam členů anulován – prosíme tedy o vyplnění nové žádosti o členství, poněvadž Dětský klub V Lese je zřízen pro děti členů tohoto enviromentálně zaměřeného spolku. Můžete využít jak online formuláře, tak tištěné podoby.

2) Zápisové listy je možné nově podávat v online formě. Pokud preferujete papírovou formu, zaneste prosím během prvního týdne provozu vyplněný formulář do dětského klubu a předejte jej nějakému z lektorů.

3) Dohody o účasti mohou být podávány pouze v tištěné podobě ve dvou kopiích, každá kopie pro jednu stranu. Vytištěné dohody prosíme vyplňte a zaneste během prvního týdne provozu některému z lektorů. Aktualizované dohody pro rok 2019/2020 budou ke stažení až od 1. září – netiskněte prosím tedy původní dohody z předchozích let, nebudou platné.

4) Potvrzení o zdravotní způsobilosti má platnost dvou let. Potvrzení prosíme doneste osobně anebo zasílejte e–mailem, ideálně také během prvního týdne provozu.


Potřebné formuláře jsou dostupné níže:


Žádost o členství ve spolku Esedra (tištěná forma):

zadost_clenstvi .pdf

Zápisový list (tištěná forma):

zapisový list 2019:2020.pdf

Potvzení o zdravnotní způsobilosti dítěte:

potvrzení od lékaře.pdf

Aktualizovaná smlouva o účasti dítěte:

smlouva o účasti 2019.docx