Dětský klub V Lese

Jsme malá komunita podobně smýšlejících rodičů, jejich dětí a dalších spřízněných lidí. Není nám lhostejné místo, kde žijeme a navracíme se k dodržování dávných tradic. Provozujeme především lesní klub pro děti, ale konáme i přednášky, kurzy, či drobné hudební akce. Navazujeme spolupráci se státní školou i školkou. Ostatím nabízíme to, co známe a umíme. Společnými pracemi i setkáváním udržujeme místní sousedskou pospolitost.


Na pozemku máme skromný vodní biotop, o který společnými silami pečujeme. K zahradnickým pokusům nám slouží malé políčko a vyvýšené záhony.


Díky dobrovolníkovi, který má u nás kovářskou dílnu, se děti učí možnosti propojování práce se dřevem a železa. Základní věci jako hřeby, kramle, háčky, motyčky si jsou děti schopny ukovat s kovářem samy.


Jednou týdně vedeme dětskou keramickou dílnu. Témata výrobků jsou propojena s koloběhem roku.


Vzdělávání probíhá podle rámcového vzdělávacího programu, který můžeme skvěle doplňovat praktickými činnostmi a zážitkovou pedagogikou.