Členské příspěvky

Členské příspěvky k zajištění provozu dětského klubu pod záštitou spolku Esedra se zasílají měsíčně bankovním převodem. Příspěvky se hradí formou zálohy, resp. vždy na začátku měsíce. Rozpisy částek jsou zasílány vždy přelomem měsíce na emailové adresy členům dětského klubu.

Číslo účtu 43-7414250247/0100

Žalov:

Dopolední 330,00Kč

Celodenní 410,00Kč (do 16:00h)

Řež:

Dopolední 330,00Kč

Celodenní 435,00Kč (do 16:30h)