Platby

Platby se zasílají měsičně bankovním převodem. Školné se platí formou zálohy, resp. vždy na začátku měsíce. Rozpisy plateb jsou zasílány vždy přelomem měsíce na emailové adresy klientů.

Číslo účtu 43-7414250247/0100

Ceník Žalov:

Dopolední 330,00Kč

Celodenní 410,00Kč (do 16:00h)

Ceník Řež:

  • Dopolední 330,00Kč
  • Celodenní 435,00Kč (do 16:30h)