Členské příspěvky

Členství ve spolku Esedra je bezplatné.


Členské příspěvky k zajištění provozu dětského klubu pod záštitou spolku Esedra se zasílají měsíčně bankovním převodem, formou zálohy. Předpis částek je zasílán vždy přelomem měsíce na e–mailové adresy členů dětského klubu. 

Číslo účtu 43-7414250247/0100


Forma docházky:

Dopolední 520,00Kč

Celodenní 600,00Kč