Lidé

Zuzana Sýkorová (hlavní pedagog, certifikovaná chůva, vedoucí Esedry)

Absolventka SPgŠ Praha 6, Obor vychovatelství, specializace výtvarná výchova. Pracovala jako praktikant v Centru pro mentálně postižené Oáza Praha, jako asistent v Ústav soc. péče hl. m. Prahy Horní Maxov, jako pedagog v Soukromé mateřské školce Žirafa, jako pedagog v Mateřské školce Únětice, byla lektorkou výtvarných kroužků sdružení Roztoč v Roztokách a v Úněticích, absolventka Studia k výkonu specializačních činností v oblasti enviromentální výchovy, nyní si rozšiřuje vzdělání na živnost chůva, lektorka vzdělávacích kurzů pro učitelky MŠ v os. Jurta v Děčíně, absolventka vzdělávacího kurzu ,,Klíč pro život"

Kateřina Schwarzová (pedagog)

Je absolventkou dramaturgie DAMU a vystudovala také dvouletý program autorské tvorby a pedagogiky na KATAP DAMU, 15 let učí na literárně dramatickém oboru v ZUŠ Ilji Hurníka. Řadu let vedla pohádkové výtvarně-dramatické a pohybové dílny pro děti předškolního věku i občasné dílny pro dospělé, jako lektor nebo člen poroty se účastní literárních a recitačních soutěží. Šest let vede programy v mateřském klubu Mateřídouška v Toulcově dvoře. Je cvičitelkou jógy.

Kateřina Kuncová (certifikovaná chůva)

Je absolventkou Vyšší odborné školy v oboru menežment a marketing, před nástupem na mateřskou pracovala jako produkční v reklamní agentuře - baví ji organizovat, koordinovat, řešit nenadálé situace všedního dne :).

Její všechny tři děti odrostly "v lese" a jelikož se nechtěla s lesní školkou rozloučit, rozšířila si kvalifikaci státní certifikovanou zkouškou v oboru Chůva pro děti do zahájení školní docházky a pokračuji v lese jako asistent pedagoga.

Kromě toho ji baví vařit, péct, budovat svou přírodní zahradu a jezdit na koloběžce.

Johana Pospíšilová (studentka speciální pedagogiky)

Matyáš Sýkora

Věčně nestíhající student všeobecného lékařství, pomáhající s veškerou kancelářskou prací a tehnickými záležitostmi okolo provozu, také příležitostní záskok v denním provozu. Zdravotní dozor na letních táborech.

Kateřina Šuranská

Naše báječná účetní.