Ochrana osobních údajů

Obecné nařízení GDPR (z anglického názvu General Data Protection Regulation) představuje aktualizovaný právní rámec ochrany údajů v evropském prostoru. V českém právním prostředí obecné nařízení od 25. května 2018 nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který stanovoval povinnosti a práva při zpracování osobních údajů.

Pravidla pro zpracování osobních údajů v souladu s GDPR spolkem Esedra:

Zpracování veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům;

1. Osobní údaje, které požadujeme, jsou nezbytné pro zajištění komunikace mezi Esedrou a svými klienty, zprostředkování služeb Esedrou svým klientům a zároveň k účasti klientů na Aktivitách dětského klubu.

2. Osobní údaje nám svěřené:

– chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám ani jiným organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti;

– likvidujeme po té, kdy se dotyčná osoba přestane účastnit Aktivit dětského klubu;

3. Osobní údaje, které klienti dávají k dispozici dětskému Klubu, jsou přesně vymezeny v aktualizovaném dokumentu Dohoda o účasti na aktivitách, platném od školního roku 2018/2019. Jedná se o osobní údaje týkající se zákonných zástupců dítěte a dítěte samotného, účastnícího se Aktivit v dětském klubu. Jedná se o osobní údaje identifikační, jako je jméno a datum narození, kontaktní informace, fotografie a mimo jiné i zdravotní dokumentaci dítěte, jako protokol o zranění dítěte, či lékařské posouzení zdravotní způsobilosti dítěte.