Dětský klub V Lese

Dětský klub při enviromentálním spolku Esedra je inspirovaný lesními školkami, jež existují na mnoha místech v Evropě, zvláště ve Skandinávii a v německy mluvících zemích. U nás jimi inspirované dětské kluby také postupně vznikají. Jsou velmi různé – od těch, kdy jsou děti opravdu jen venku a nemají ani žádné stálé zázemí, po ty, kdy jenom chodí na časté procházky.

My jsme zvolili jakousi naší vlastní střední cestu. Děti jsou venku co nejvíce, ale ne stále – dětem sice nečas často nevadí, ale mnohdy nedokáží samy odhadnout, jestli nejsou třeba zmrzlé, nebo unavené. Zázemí nám tvoří dřevěný srub. Také považujeme za důležité tvořit vlastmíma rukama nejen z kamenů a hlíny, ale i barev, látek, papíru.

Do dětského klubu dochází během dne různě velké skupinky dětí, v průměru okolo 14ti dětí. Je možné chodit na ranní i odpolední blok od pondělí do čtvrtku, přičemž je možné docházku nakombinovat libovolně. Bloky jsou od 8:00 do 12:00 a 13:00 až 16:00, nebo jen dopoledne od 8:00 do 12:00. Děti by měly v klubu být alespoň dva dny v týdnu, aby se jim stal známým prostředím.

Místem působení je Starý sad v ulici Potoky, naproti Levému Hradci, Roztoky Žalov, jako zázemí máme k dispozici dřevěný srub a pozemek s maringotkou u Vltavy. V Husinci je naším zázemím akátový háj mezi Polepšovnou Ticha a bytovkami Nad Údolím v Řeži, kde využíváme dvě maringotky.