Platby

    Platby se zasílají měsičně na bankovní účet sdružení. Školné se platí formou zálohy, resp. vždy na začátku měsíce. Na konci zúčtovacího období se sečtou přeplatky/nedoplatky a jsou zohledněny v platbách na další měsíc.

    Tabulky s částkami a var. symboly budou zasílány vždy přelomem měsíce na emailové adresy. 
Číslo účtu 43-7414250247/0100

    Ceník: 
  • Dopolední 330,00Kč / polední docházka včetně oběda
  • Celodenní 410,00Kč / celodenní do 16:00
Comments