Lidé

V pedagogickém týmu budou 3-4 dospělí s podobným smýšlením a velice dobrým vztahem k dětem. Máme také několik pomocníků pro případ, že by někdo z nás onemocněl nebo z jiného důvodu vypadl. Zpočátku bude vždy celý den přítomná Zuzka Sýkorová a dopoledne jeden, odpoledne pak druhý asistent. Děti tedy budou pod dohledem alespň dvou dospělých lidí.

Zuzana Sýkorová (hlavní pedagog, certifikovaná chůva, statutár Esedry)
Absolventka SPgŠ Praha 6, Obor vychovatelství, specializace výtvarná výchova. Pracovala jako praktikant v Centru pro mentálně postižené Oáza Praha, jako asistent v Ústav soc. péče hl. m. Prahy Horní Maxov, jako pedagog v Soukromé mateřské školce Žirafa, jako pedagog v Mateřské školce Únětice, byla lektorkou výtvarných kroužků sdružení Roztoč v Roztokách a v Úněticích, absolventka Studia k výkonu specializačních činností v oblasti enviromentální výchovy, nyní si rozšiřuje vzdělání na živnost chůva, lektorka vzdělávacích kurzů pro učitelky MŠ v os. Jurta v Děčíně, absolventka vzdělávacího kurzu ,,Klíč pro život"

Kateřina Schwarzová (pedagog)
Je absolventkou dramaturgie DAMU a vystudovala také dvouletý program autorské tvorby a pedagogiky na KATAP DAMU, 15 let učí na literárně dramatickém oboru v ZUŠ Ilji Hurníka. Řadu let vedla pohádkové výtvarně-dramatické a pohybové dílny pro děti předškolního věku i občasné dílny pro dospělé, jako lektor nebo člen poroty se účastní literárních a recitačních soutěží. Šest let vede programy v mateřském klubu Mateřídouška v Toulcově dvoře. Je cvičitelkou jógy.

Inna Rivjaková (asistent)
Absolventka VŠE, v lese pracuje již šestým rokem. Díky svému vzdělání se alespoň ona vyzná jak ve všech věcech dětí, tak i učitelských, její trpělivost je bezbřehá.

Kateřina Kuncová (certifikovaná chůva)
Je absolventkou Vyšší odborné školy v oboru menežment a marketing, před nástupem na mateřskou pracovala jako produkční v reklamní agentuře - baví ji organizovat, koordinovat, řešit nenadálé situace všedního dne :).
Její všechny tři děti odrostly "v lese" a jelikož se nechtěla s lesní školkou rozloučit, rozšířila si kvalifikaci státní certifikovanou zkouškou v oboru Chůva pro děti do zahájení školní docházky a pokračuji v lese jako asistent pedagoga.
Kromě toho ji baví vařit, péct, budovat svou přírodní zahradu a jezdit na koloběžce.

Kateřina Geigerová (certfikovaná chůva)

Ondra Kunc

Martin Jirků

Johana Pospíšilová (studentka speciální pedagogiky)

Matyáš Sýkora
Věčně nestíhající student všeobecného lékařství, pomáhající s veškerou kancelářskou prací a tehnickými záležitostmi okolo provozu, také příležitostní záskok v denním provozu. Zdravotník na letních táborech.

Kateřina Šuranská 
Naše báječá účetní.

Zdeněk Žaba
Školník.


Comments