Sdružení


Jsme občanské sdružení, jehož hlavním cílem je environmentální výchova dětí předškolního věku a vytváření aktivního a tvůrčího občanského společenství. Pracujeme na evidenci chráněných živočišných druhů, které v našem působišti žijí a pomalu obnovujeme zpustlý sad, v kterém také má zázemí náš dětský klub. Působíme již řadu let - naší hlavní činností je provozování dětského klubu pro děti předškolního věku, ale také konání různých kulturních akcí a zřizování kroužků.
    
Dětský klub V lese který je částečně inspirovaný lesními mateřskými školkami (www.lesnims.cz) a jsme členy jejich sdružení. Provoz dětského klubu začal v září 2010. Jeho hlavní zázemí je starý dřevěný srub v Potokách, k němuž patří také maringotka na stejném břehu Vltavy. Od roku 2013 máme také zázemí na opačném břehu, v Řeži. 
  


Comments