Sdružení    Jsme občanské sdružení, jehož hlavním cílem je environmentální výchova dětí předškolního věku a vytváření aktivního a tvůrčího občanského společenství. Pracujeme na evidenci chráněných živočišných druhů, které v našem působišti žijí. Pořádáme drobné kulturní akce pro členy sdružení i spřízněné okolí. 
    
    
    Pro děti ve věku 3 do 6 let zajišťujeme Dětský klub V lese, který je částečně inspirovaný lesními mateřskými školkami (www.lesnims.cz). Provoz dětského klubu začal v září 2010. Jeho hlavní zázemí je starý dřevěný srub v Potokách, k němuž patří také maringotka na stejném břehu Vltavy. Od roku 2013 máme také zázemí na opačném břehu, v Řeži. 
    
    Sídlíme ve staré třešňovce, kterou se snažíme spolu s dětmi a jejich rodiči vrátit trochu směrem k původnímu stavu, aby se zvýšila biodiverzita tohoto území a zachovala jeho funkce jakožto biokoridoru.
Comments